Välkommen till Niwes

Fraktaler

Att titta på bilder av fraktaler ökar välbefinnandet hos människan, det är idag bevisat genom forskning. Men varför de har denna inverkan på oss vet man ännu inte, så vi får nöja oss med att man mår bra av att titta på dessa fantastiskt vackra bilder, utan att veta varför.

Men allt eftersom forskningen ökar, både inom kvantfysiken och psykologin, så kommer fler och fler indikationer på att det är något stort på gång och att de ökade kunskaperna kommer att förändra hela vår världsbild. Vi går en spännande tid till mötes och det är bara att följa med!

Jag tänker inte närmare försöka förklara vad en fraktal är, för det kan jag inte, mer än att det i grunden är en enkel matematisk algoritm som upprepar sig själv i oändlighet och som med datorns hjälp ger upphov till alla dessa fantastiska mönster och bilder. Vi är många som redan upptäckt det fantastiska med fraktaler och den inverkan de har på oss och jag hoppas att jag fått Dig lite intresserad också!

Det finns mängder med information på nätet om Du är intresserad av själva matematiken bakom bilderna. Besök också gärna Richard Taylors sida på University of Oregon. Han forskar mycket om fraktaler och har en del arbeten upplagda.


Vägen in - Fraktal från Niwe©
Vägen in - Fraktal från Niwe


Så här jobbar jag fram mina mediala fraktalbilder - Spiritual Fractal Art

Mina fraktalbilder kommer till genom att jag leds av min andlige guide. Han har gett mig uppgiften att sprida kärleken som finns inbyggd i fraktalerna. Det finns alltid ett budskap i mina fraktaler, och även om du rent intellektuellt inte kan se eller känna det, så kan din själ göra det. Det är bara att titta på bilden och låta den sakta sjunka in i ditt medvetande. Det är inte jag som bestämmer hur den färdiga bilden ska se ut eller vilket budskap den har utan jag är bara ett redskap i den skapande processen.

Jag gör två olika typer av fraktalbilder. Den ena typen är de allmäna bilderna som vi alla mår bra av att äga och titta på. Varje Fraktal kommer till genom medial kontakt och varje Fraktal har sitt eget budskap och bland dessa bilder kan man välja fritt den man tycker bäst om.

Sen gör jag också Personliga Fraktaler där bilden som tas fram är skapad just för dig och dina energier. Det här är alldeles speciella bilder som verkligen är kraftfulla. Den Personliga Fraktalen hjälper dig in på rätt spår på din livsresa och den får dig att må bra. Eftersom jag styrs av min vägledare så jag kan inte lova dig en bild i en speciell färg eller form utan Din Personliga Fraktal blir percis så som Du och Din själ behöver ha den för att kunna utvecklas i positiv riktning.

Mer information om de olika typerna av fraktalbilder får du "här"


HelAnden - Fraktal från Niwe
HelAnden - Fraktal från Niwe

Copyright © 2008-2018 Niwe • All rights reserved • Kontakt
Niwe ©