Välkommen till Niwes

UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL

Allt material som finns här på Niwes sidor, dvs layout, bilder och text, är skapat och skrivet av mig, Annelie Westlund. Materialet är skyddat enligt Upphovsrättslagen, och alla rättigheter tillhör således mig.

Det är inte tillåtet att kopiera och använda mina bilder utan tillstånd. Maila mig om du vill ha med en bild på din privata hemsida eller använda en bild i en stationery för privat bruk!

Annelie Westlund
info@niwe.se

TACK FÖR ATT DU RESPEKTERAR MITT ARBETE!

_________________________________________________________________________________________________

COPYRIGHTED

All materials here at Niwe's site, ie, layout, graphics and text, is created and written by me, Annelie Westlund. The material is copyright protected and all rights belong to me thus.

It is not permitted to copy and use my photos without permission. E-mail me if you want to include a picture at your private website or use a picture in a stationery for private use!

Annelie Westlund
info@niwe.se

THANK YOU FOR RESPECTING MY WORK!


Copyright © 2008-2018 Niwe • All rights reserved • Kontakt
Niwe ©