Välkommen till Niwes
| Hem | Mina Kanaliseringar | Arthor | Jesus | Jungfru Maria | Övrigt |
Kanaliseringar från Jungfru Maria genom Annelie Westlund


2017-08-02

Kära barn!

Jag är glad att du tog dig tid att lyssna på mig. Jag har något viktigt att berätta. Något jag önskar och vill att ni ska göra för mig.

Det är nämligen så att ni människor på jorden är uppdelade i två olika grupper. Den ena gruppen, den största lyder under jordens energi och den andra, än så länge mindre gruppen, lyder och verkar under solens energi, eller med hjälp av solens energi skulle jag bättre beskriva det.

Nu är det så att i dessa tider av uppstigning, som ni alla är mycket medvetna om i dagsläget, är jag så tacksam att detta har förmedlats ut och upptagits av så många av er alla redan. Det är en fantastiskt bra start på det hela. Men ännu så lever den största gruppen fortfarande i okunskap eller vad vi ska kalla det. Den uppgift som nu ligger framför er är att ytterligare lyfta denna grupp upp till den frekvensnivå som ni övriga redan befinner er i.

Hur ska vi kunna göra något mer tänker ni kanske, ni jobbar ju redan så hårt med att sprida detta. Och jag förstår er men jag vet också att ni kan och det finns ett sätt som jag nu ska förmedla till er.

Ni som befinner er en bra bit in i uppstigningsarbetet har ändrat er frekvens så att ni nu upptar solenergin på ett helt annat sätt än förut. Solens frekvens ligger så mycket högre än jordens och det är det som är kärnan i det hela. Ni ska ta hjälp av solen som ni redan står i så stor kontakt med.

Jordens egen frekvens behöver höjas upp ytterligare för då följer människan lättare med per automatik. Och det är det jag vill ha hjälp av er mina kära. Eller det är inte jag som påkallar hjälp, jag är bara budbärare åt det högsta kallade. Min uppgift är att förmedla budskapet till er mina kära och vi är många som gör det och vi gör det till många av er på samma gång, så detta kommer att manifesteras det ska ni vara övertygade om. Men nu till hur ni ska gå till väga.

Det är mycket enkelt egentligen. När ni mediterar, ensamma eller i grupp, så önskar vi att ni börjar meditationen med att tänka er att ni i ert ljusnätverk lägger ner solenergi i jorden. Ni planterar solens frön i moder jord. Det är en bra liknelse. Och ni tänker er att ni gör det tillsammans med alla andra i nätverket - då sker det! Detta vill jag att ni också sprider till alla andra i ert eget nätverk eftersom vi inte kan komma direkt till var och en av er. Det är din extra uppgift, mitt barn, att se till att våra önskningar kommer ut i världen.

Ni ska också tänka på i er vardag att ni transformerar ner solljuset i jorden. Det ska gå som ljuspelare rakt igenom era kroppar och det kan ni bestämma på morgonen att ni ska göra under resten av er vakna tid så sköter det sig själv. Ni kan också tänka att ni sänder er egen mer högfrekventa energi till de medmänniskor som ni möter i er vardag. Dela med er av er energi. Ni kommer inte att bli dränerade, det lovar jag. Denna lätta ljusa energi som nu flödar från solen är mycket lätt att förmedla. Det möter inget motstånd och ni behöver inget säga. Lägg bara märke till förändringarna hos er omgivning när ni väl börjat dela med er av er egen solenergi.

Det här kan låta konstigt och jag förstår om ni vill fundera ett ögonblick på mina ord. Men jag lovar er att allt är planlagt och godkänt av den högste. Det finns redan med i den gudomliga planen och jag är bara här för att förenkla och förklara vad som förväntas av er.

När moder jord fått upp sin egen frekvens så kommer alla ni varelser på jorden att märka av det i form av ett behagligare livsklimat. Ni blir mer harmoniska i era sinnen och fler och fler börjar ifrågasätta, på ett fredligt och vänligt sätt, vad de är som pågår runt om på jorden. Ledare kommer att ifrågasättas och regimer kommer att falla. Ni får en mjukare och älskvärdare planet att leva på. Och vi är tacksamma att ni vill hjälpa till att påskynda denna förvandling.

Jag ber dig nu, kära barn, att dela mina ord med dina vänner. Och jag tackar ödmjukast för att jag har fått uppta din tid.

Gå i frid!-----

Copyright © 2008-2018 Niwe • All rights reserved • Kontakt
Niwe ©