Välkommen till Niwes
Kanaliseringar från Jesus genom Annelie Westlund


2016-11-14

Jag vill hälsa Er barn av jorden.
Nu träder vi in i Vattumannens tidsålder och det är dags för det största tidskiftet någonsin. Ni kommer att träda in i en diamantålder av aldrig skådat slag. Ni kommer att för varje dag uppleva att era hjärtan släpper in, och naturligtvis också ut, mer kärlek än vad ni trott vara möjligt. Ni kommer att uppleva mirakel ni aldrig kunnat föreställa er. Ni kommer också att märka att kärleken till och tron på universums skapares krafter ökar hos varje människa. Det blir mer tillåtande för er att erkänna en gudstro.

Det är allom givet att så ska ske!

Jag kommer här med hopp och förtröstan till er som fortfarande står och vacklar på kanten till vad ni ska tro på, eller inte. Ni kan bara lita på det ni känner i hjärtat och helst låta stänga av era tankar och känslor. Ni kan låtsas att hjärnan är bortkopplad för en stund så går det lite smidigare. Det är inte tid längre att använda hjärnans kraft för den tidsåldern har vi nu lämnat bakom oss. Nu är det hjärtat som ska tala och vi ska låta det tala så högt! Vi ska sjunga ut över världen att nu är det tid för förening och förbrödring i hjärtat.

Låt inte längre rädsla och hat styra era liv. Våga lita på att universum har en plan för moder jord och för alla dess innevånare. Det är inte ni människor som styr jorden utan det är krafter som ni inte ens kan föreställa er. Det finns inte plats i den era hjärnor att förstå vad som sker, så ni gör bäst i att bara ha tillit och förtröstan på att allt är gott och stadfäst. Människan kan inte göra något för att förhindra eller förändra det som sker nu. Det enda ni, mina kära jordbor, kan göra är att försena och förhala det som oundvikligen kommer att ske. Det dröjer bara lite längre tid, så som ni ser det. Men egentligen har skiftet redan skett och ni är redan mitt i det. Nu måste ni bara höja era hjärtan i kärlek och glädje och nyfikenhet och förundran över vad som är och vad som kommer.

Jag vill att ni betänker hur ni framhåller er själva. Låt inte egot styra, utan försök att hålla hjärtat öppet mot dina medmänniskor. Håll uppe ljuset, som alla ni ljusarbetare har varit och är så delaktiga i, för det är fortfarande av yttersta vikt ljuset hålls brinnande starkt och klart. Vi är alla ljusvarelser, både ni på jorden och vi som finns på andra platser, och ju mer ni orkar lysa upp på jorden desto fler kommer att upptäcka sitt eget ljus och därmed uppgå i det allomfattande ljuset.

Nu är det också extra viktigt att ni inte låter rädslorna styra er och ta överhanden. Inget ont kommer att hända er utan tvärtom kommer alla att förvånas över att det blev så här bra. Farhågorna kan ni lägga undan och bara ha tillit till den gudomliga planen att allt är som det ska. Allt sker av orsaker som ni inte ännu kan förstå men ha tilliten till alla oss som finns här i övriga dimensioner! Vi finns i bakgrunden hela tiden och puffar er i rätt riktning. Höj också era böner till universum så stärker ni ytterligare den väg som ligger framför er.

Jag finns alltid i era hjärtan. Änglarna finns alltid i era hjärtan. Era personliga guider och rådgivare finns alltid i era hjärtan. Era släktingar och vänner på andra sidan finns alltid i era hjärtan. Så låt oss bara bre ut oss och ta all plats från rädsla, hat och skuld, så kommer ni att se med nya och nyfikna ögon på allt det som väntar er. Det här kan verka enkelt och banalt sagt, men jag är bara en enkel varelse – Precis som Du är.

Jag höjer mina händer och välsignar er. Lev i frid med varandra.

All kärlek från mig, Er vän Jesus.2017-03-29

Hej min älskade vän och alla ni andra som hör mina ord,

Jag har kommit till dig för att tala om nätet. Nätet, eller människoväven som vi föredrar att kalla den, har släppt på allt för många ställen. Det är ingen rak linje mellan era hjärtan. Det är trasigt och snårigt och trassligt och det ligger lösa ändar överallt. Ni behöver ert nät för att kunna upprätthålla ert ljus och i synnerhet nu i dessa dagar. Det är alla oro och all egoism som har tärt på trådarna och nu behöver det lagas. Ni kan laga det och ni kan upprätthålla ljuset och det är viktigt att ni gör det nu!

Ju fler som hjälper till desto fortare går det. Om du känner efter inom dig själv så kan du nog känna hur du saknar förankring i dina medmänniskor. Du kan känna dig förankrad med moder jord och det är du. Du är trygg på din plats på jorden. Du kan också känna dig väl förankrad med universum. Det är du. Det känner du också själv. Din tillhörighet till universum känner du tydligt. Men… du är inte förankrad i dina medmänniskor på jorden. Du kan känna dig vilsen bland människor och du kan känna att du vill dra dig undan. Du känner kanske ett utanförskap. Det beror på att du inte är förankrad i livsväven. Du och dina medmänniskor kan inte känna någon sann gemenskap med varandra. Ni har svårt att lita på varandra och främst har ni svårt att älska varandra förutsättningslöst. Och som du vet mitt hjärta, så är det kärleken som är det allra viktigaste för er alla varelser på jorden. Genom livsväven får du tillgång till alla varelsers kärlek och ljus. Genom livsväven kan du förmedla din egen kärlek och visdom ut över hela planeten. Om ljuset får flöda som det är tänkt så är det ingen, absolut ingen som hamnar utanför. Alla känner sig välkomna och älskade för den dom är. Så du förstår att det är viktigt att väven lagas.

Knutpunkterna som lyser upp över jorden är väl kända av er. Det är knutpunkter som ni ibland kallar currykryss eller nåt sånt. Det är i alla fall många som är medvetna om linjerna och punkterna i livsväven. Fast alla har nog inte förstått att det är en väv. Man kanske tror att det är ett vanligt rutnät av energier, men så är inte fallet. Det är mycket mer komplext än så. Universums energi flödar naturligtvis också i väven men den är mer som en transportör av ert ljus och er kärlek. Ni har lite större densitet på er energi än vad universum har så därför går vi in och hjälper er på traven. Det är inte så svårt. Älska, sänd ut kärleken och ta emot. Du kan det här. Det kan ni alla. Nu är frågan hur ska ni göra för att fler ska förstå?

Det ni kan börja med är att fortsätta med era gemensamma aktiviteter. Det stärker upp er energi och får livsväven att vibrera högre. Ju mer ni samarbetar desto högre frekvenser når ni. Ingen kan klara det här på egen hand. Ni måste hjälpas åt. Ni kan också tänka på att vid varje möte med en människa, eller ett djur för den delen, tänk att ni skickar ut era trådar så att de letar upp den andre personens trådar. Då knyts er väv ihop och blir starkare. Ju starkare väven blir desto fler kommer att känna av den och då blir deras omedvetna handlande sådant att de också skickar vidare sina trådar utan att tänka på det. Men vi måste till en början göra detta på ett medvetet sätt.

Det är också fantastiskt bra om ni kan delta i stora event med meditation t ex. Det sprids ofta genom ett annat nät, the World Wide Web, så där bör ni hitta meditationer att göra tillsammans med andra. Det är oerhört viktigt! Det här kan faktiskt förklaras lika enkelt som med internet-nätet där datorerna är sammankopplade och jobbar tillsammans. Likadant är ert livsnät. Bara att kopplingspunkterna är ni själva bl a. Det finns som jag sa tidigare andra kopplingspunkter också men det är ni som är viktigast.

Jag blir glad om du kan sprida detta budskap bland dina gelikar och att dom sen i sin tur också kan sprida mina ord. Ni får ta hjälp av det digitala nätet för att bygga det viktigaste ni någonsin gjort. Vi räknar med er hjälp.

Det kommer att gå trögt till en början men ni får hjälpas åt att känna in vad som behöver göras och vilka steg ni ska ta för att komma i mål. Jag vet att ni klarar det, annars hade jag inte kommit till just er. Jag kan också berätta att samma information sprids till andra ljusbärare över jorden så ni kommer att märka att ni är fler som jobbar mot samma mål. Ni kommer att lyckas, och jag skickar all min kärlek och tacksamhet till er.

(Här går jag, Annelie, in och ställer en fråga till Jesus.
”Jag undrar om jag kan ställa en fråga till dig som en i vår grupp funderar över? Funderingen gäller om det är säkert att använda vitt ljus eller om det har blivit förorenat av olika krafter?”
”Trams! Universums ljus är vitt, starkt och rent. Om ljuset förmörkas så beror det på mottagaren själv. Det är era rädslor, era farhågor och era tillkortakommanden som gör gällande att ljuset inte är rent. Det är klart det är rent! Det kommer från den högsta källan. Skicka kärlekstrådar till dom som har sådana farhågor så löser sig problemet av sig självt. Universums ljus är alltid rent, alltid gudomligt och alltid till gagn för mänskligheten. Hoppas att det svaret är gott nog.”
Jag tackar och ska framföra det.)

Då ber jag dig min vän om tack för att jag fått möjlighet att framföra våra önskningar till er. Jag ber er alla att gå i frid och låt oss vara med er i era hjärtan.

Var välsignade!
Copyright © 2008-2018 Niwe • All rights reserved • Kontakt
Niwe ©